Keramik-Keramik maskiner og ovne der virker

Creaton Plastiske Masser

Ler

Ler er noget der graves op fra undergrunden, hvis ellers det ikke findes i de dovne bugter på en flod der kommer ned fra bjergene. Nu er der hverken bjerge eller floder i Danmark så det eneste ler vi kan er at finde noget der er aflejret i tidligere tider.

Teknisk set er ler eroderet bjerg og grunden til det er så plastisk er at det består af små meget flade molekyler der ved hjælp af vand kan bevæge sig ifht. hinanden. Tørrer det slutter festen, og brændes det op over ca. 900 er forandringen irreversibel, så hedder det keramik.

Kaolin som er det vigtigste lermineral ser sådan ud uopvarmet: 
Al2Si2O5(OH)4
Når kaolinen opvarmes, spaltes det kemisk bundne vand fra:
Al2Si2O5(OH)4 → Al2Si2O7 + 2 H2O


Kaolinit

Lermolekyle fotograferet med scanning-elektronmikroskop.

Desværre er Danmark ikke skruet sådan geologisk sammen at vi har så meget af det ler der kan brændes højere op. Vil man have det ender man i et af vores nabolande.
I Danmark har vi idag opbrugt vores største forekomster af rødler, således importeres rødler eller man behandler blåler til at have det samme udtryk.

Keramik-keramik sælger pt. tysk ler der er høstet og processeret i Westerwald som kort fortalt er Tysklands ler mekka.